Bijdehand Klussen Service voelt zich betrokken bij een aantal maatschappelijke projecten en steunt deze financieel of door persoonlijke inzet.

Stichting Opkikker

Stichting Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden.

Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden.

Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin.

Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

Bijdehand Klussen Service ondersteunt de Stichting Opkikker met de uitgifte van een kleur- en puzzelboek.

Het Liliane Fonds

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting die in 1980 is ontstaan als speciaal fonds voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Het fonds draagt in samenwerking met lokale contactpersonen bij aan de revalidatie van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar.
Het doel van de hulp is de levenskwaliteit van die kinderen en jongeren te verbeteren.

Bijdehand Klussen Service is donateur van het Liliane Fonds

De Max Foundation

Max Foundation

De Max Foundation zet zich in om kindersterfte zoveel en zo effectief mogelijk terug te dringen. Na longontsteking is diarree, veroorzaakt door vervuild drinkwater, de grootste doodsoorzaak van kinderen jonger dan 5 jaar. Elke 17 seconden sterft een kind hieraan. De combinatie van het slaan van waterputten, de aanleg van latrines (hurk wc’s) en het geven van voorlichting over hygiëne blijkt de meest effectieve manier om deze kindersterfte aan te pakken en kinderen een gezonde toekomst te geven.
Mede door donaties en giften van klanten heeft Bijdehand Klussen Service in 2010 de mogelijkheid gehad toiletten te bouwen bij een school in Bangladesh. Hierbij een paar fragmenten uit het reisverslag:

Na allerlei berichten over het verloren gaan van veel geld voor ontwikkelingslanden besloten wij om zelf mee te gaan naar Bangladesh om te helpen. Wij vertrokken met 6 vrouwen en 10 mannen op zaterdag 3 april naar dit voor ons onbekende gebied.
Alle materialen waren inmiddels aangekocht met het sponsorgeld van Bouwmaat en het restant van ons ticketgeld.
De ploeg werd in tweeën gedeeld en naar de werkplekken gebracht. Onze hulp bestond uit stenen sjouwen, metselen, water- en afvoerleidingen aanleggen e.d.
Na een dag kwamen we er al achter dat onze hulp niet moest zijn om te vertellen hoe wij in Nederland bouwen, maar dat we juist de werkmethode van de plaatselijke bevolking moesten volgen.
Ondanks de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid lag ook het werktempo van de plaatselijke medewerkers zeer hoog. Voor velen van ons werd dit werk als zeer ontspannend ervaren en de Hollandse stress was na enkele dagen dan ook verdwenen.
Jaarlijks controleert de Stichting Max Foundation de pompen, waterputten, latrines en doet hiervan verslag aan de sponsors. Het blijkt dat door het schone water en de betere hygiëne de kindersterfte met zo’n 15% is afgenomen. Doordat er meer kinderen gezond blijven leven, is men zelf tot de conclusie gekomen dat het gezin kleiner kan zijn.